onsdag 7. mars 2012

Vekt, kilo og gram?

I dag kom jeg over et forum på Babyverden hvor noen hadde startet en "vekttråd" hvor de som ønsket kunne legge inn sin egen vekt i løpet av svangerskapet, samt følge med på andres vektoppgang (eller nedgang?).

Jeg er egentlig litt i tvil om hva som er hensikten med en slik vekttråd?

Det kan sikkert forsvares i mente at det for noen er motiverende og gir en pekepinn på deres egen vektforandring slik at de enten kan forsøke bremse eller øke vekten i eget svangerskap. Det som blir helt feil er at alle kvinner er kun sin egen kropp- og "vekttråden" tar liten hensyn til enkeltindividet, hver enkelts fysikk,  BMI og fettprosent.


Det er utarbeidet retningslinjer for hva som bør være normal vektøkning under et svangerskap. Disse anbefalinger er satt med utganspunkt i hva kvinnens kroppsmasseindeks (BMI) er før svangerskapet.

Så mye bør du gå opp i vekt i løpet av et svangerskap:

* Undervektige (BMI  <18,5): 12,5 - 18 kilo

* Normalvektige (BMI  18,5-24,9): 11,5 - 16 kilo

* Overvektige ( BMI  25,5-29,9): 7,0 - 11,5 kilo

* Fedme (BMI>30): 5,0 - 9,0 kilo

Flere konkrete og mer utfyllende råd om kosthold og fysisk aktivitet får du i brosjyren Gravid på Helsedirektoratet sine nettsider.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar