torsdag 6. mars 2014

Motivasjon

Motivasjon er en grunnleggende kilde til alt vi foretar oss. Mister vi motivasjonen mister vi også evnen til å gjøre noe. Vi mister evnen til å handle.

"Å motivere” betyr “å bevege"Når motivasjonen er fraværende forsvinner den positive innstillingen. En sitter igjen med en følelse av tomhet, en tomhet som holder en tilbake og gjør at en ikke kommer igang. Uansett hvor hardt en prøver. Det er som å miste matlysten. Selv det å spise blir et tiltak.

Det mest grunnleggende spørsmål vi må stille en person som trenger motivasjon er:

Hvor er du nå? Hva vil du? Hvem er du?

For å få tilbake motivasjonen er det lurt å se på hvorfor vi mister den. Gå tilbake. Hvis vi går tilbake til motivasjonsfaktorene er det lett og se hva årsaken er. Hvis vi ikke lenger føler velbehag med det vi gjør, eller at vår interesse blir mindre mister vi motivasjon.

Når noe blir for ensformig og monotont mister vi interessen. Kjedsomhet er et godt stikkord. Sansene trenger stimuli for å fungere optimalt, og det er innebygget en mekanisme i oss som skal sørge for at sansene våre fungerer så bra som mulig. Dette er viktig for vår overlevelse og vi vil derfor føle en trang til å stimulere sansene på forskjellige måter og på flere nivåer.

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor.
Catch the trade winds in your sails.
Explore. Dream. Discover.”
-Mark Twain

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar