mandag 31. mars 2014

Jogging og løping-hva er forskjell?

Vi er alle forskjellige og befinner oss på ulikt fysisk nivå, en eksakt definisjon på hva som skiller jogging og løping må derfor ta hensyn til kapasiteten hos den enkelte. En generelle definisjonen på hva som skiller jogging og løping vil være:

Jogging: du holder en intensitet slik at du klarer å prate avslappet samtidig.

Løping: du tar i litt mer, ikke så fort som overhodet mulig, men nok til at du blir andpusten og ikke klarer å prate avslappet og sammenhengende.

Selv deler jeg ikke inn min egen trening i jogging og løping- jeg forholder meg heller til soner som er bestemt ut fra min makspuls. Det finnes mange ulike inndelinger og du kan finne oversikter som viser alt fra 4 til 8 soner. For mosjonister anbefaler jeg en inndeling i 5 soner hvor det skilles mellom lavintensiv trening (sone 1-2), mellomintensiv trening (sone 3) og høyintensiv trening (sone 4-5).


Overført til spørsmålet om hva som er forskjell på jogging og løping vil man kunne antyde at sone 1-2 er jogging og sone 3 og 4 er løping. Noter deg at denne inndelingen ikke kan tolkes bokstavelig og at det finnes gråsoner.

For nybegynnere som ønsker å løpe anbefaler en intensitet som ligger innenfor jogging og rask gange den første tiden- er du helt fersk i løpeskoene vil uansett vekslingen mellom å jogge og gå gi deg en tilstrekkelig stimuli i form av intervallpreget trening som igjen er den beste måten å forbedre hjertets pumpeevne og kroppens oksygenopptak på- altså du blir i bedre fysisk form. Merk at det også for noen kan være tilstrekkelig å veksle mellom rask gange og rolig gange den første tiden.


 • Gå med økende fart i 10 minutter
 • jogg 1 minutt
 • gå 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • gå 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • gå 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • gå 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • Gå rolig i 10 minutter

Etter noen økter med dette programmet vil du kjenne at du er i stand til å øke tiden du jogger til 2, 3, 4 og 5 minutter- hvor du til en dag oppdager at du ikke lenger har behov for å stoppe opp for å gå innimellom. Tiden er da inne for at du kan begynne å veksle mellom å jogge og løpe.

 • Jogg i 10 minutter
 • løp 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • løp 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • løp 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • løp 1 minutt
 • jogg 1 minutt
 • løp 1 minutt
 • Jogg rolig i 10 minutter

- nøkkelen er progresjon. tålmodighet og realistiske mål!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar