onsdag 6. juni 2012

Internasjonal pris

Tidligere denne uken kom det en positiv overraskelse i form av internasjonal heder og ære til et spennende arbeid jeg var med på i perioden 2005-2008.

I forbindelse med min mastergrad i idrettsvitenskap var jeg i 2005 med på å starte et forskningsprosjekt som hadde til hensikt og undersøke forekomsten av ulike helsevariabler blant tidligere kvinnelige eliteidrettsutøvere.

Idrettsmedisinsk Høstkongress Hamar 2006-gode minner!

Det var et stort prosjekt hvor vi tok utgangspunkt i 540 kvinnelige idrettsutøver som hadde vært aktive i perioden 1989-1990. Dette var det samme utvalget av utøvere som hadde vært inkludert i doktorgradsarbeidet til min veileder, professor Jorunn Sundgot-Borgens, nesten 20 år tidligere. Hennes arbeid utgjorde den gangen verdens første studie av spiseforstyrrelser i toppidretten.

Det å spore opp disse utøverne to tiår senere var et stor stykke arbeid- vi hadde kun utøvernes pikenavn, fødselsdato, barndomsadresse og deres foreldres telefonnummer. Parallelt med dette arbeidet utarbeidet vi spørreskjema og forskningsøknader, ventet på godkjenninger og deltok på obligatoriske forelesninger. Jubelen var derfor stor når vi til slutt hadde klart å komme i kontakt med 80 % av det opprinnelige utvalget med utøvere.

Spørreundersøkelse ble sendt ut til alle utøver som vi hadde kommet i kontakt med, data plottet, bearbeidet og analysert- og sommeren 2006 kunne vi presentere to ferdigstilte masteroppgaver på deler av det innsamlede datamaterialet. Selv så jeg på forekomsten av infertilitet blant de tidligere kvinnelige utøverne. Min medstudent og prosjektsamarbeider, Kjersti Karoline Danielsen, undersøke forekomsten av spiseforstyrrelser i det samme utvalget.

Mens jeg selv har gått andre veier i årene som har fulgt etter endt mastergrad har vårt innsamlede datamaterialet blitt bearbeidet og jobbet videre med. Det har blitt gjennomført ytterliger undersøkelser av de tidligere utøverne som nå nærmer seg 40 årene. Arbeidet har blant annet funnet ut at en fjerdedel av utøverne som hadde spiseforstyrrelse i 1989-90 fortsatt sliter med dette i dag.

Studien er unik i verdenssammenheng fordi den følger en total populasjon, altså alle kvinnelige eliteutøverne i Norge fra 1989-90, over tid. Videre studier vil forhåpentlig føre til viktige funn som er relevante også utenfor idretten. Vi vet at spiseforstyrrelser kan ha negativ effekt knyttet til fertilitet, benmasse og mental helse og sammenligning av dataene fra 1989-90 og 2006-09 kan gi oss kunnskap om langtidseffektene av dette. Funn fra denne oppfølgingsstudien vil kunne bidra til etterspurt dokumentasjon av langtidskomplikasjoner knyttet til det å ha spiseforstyrrelser som aktiv idrettsutøver.

Og slikt blir det pris av!

I helgen mottok professor Jorunn Sundgot-Borgen den prestisjefylte International Clinical Scholar Award fra Amercian College of Sports Medicine (ACSM) for abstractet «Female Former Elite Athletes Suffering From Eating Disorders During Their Career. A 15-20 Year Follow-up.»

Hurra Hurra og gratulerer- både til oss selv og en fantastisk dyktig veileder og fagperson!

Se link for egen omtale HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar